Naujienos

logotipas2

  • UAB ,,Daugų žuvis” pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto ,,Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės ,,Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra” 2016 m. balandžio mėn. paramos sutartį Nr. 54AK-KA-15-1-00017-PR001 vykdo projektą ,,Akvakultūros ūkio Daugų žuvis” gamtotvarkos planas 2015-2020 m., kurio vertė 391 578 eurų.