Komercinė žvejyba

Komercinės žvejybos taisyklės

1. Komercinės žvejybos vieta – UAB „Daugų žuvis“ tvenkinys, skirtas komercinei žvejybai.

2. Komercinės žvejybos laikas – nuo 8.00 val. iki 19.00 val. kiekvieną dieną.

3. UAB „Daugų žuvis“ tvenkinių teritorijos ribose būtina laikytis kelio ženklų reikalavimų.

4.  Automobiliai parkuojami tik nurodytoje stovėjimo aikštelėje.

5.  Žvejybos metu privaloma laikytis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1, bei šių taisyklių reikalavimų.

6.  Kiekvienas žvejys komercinės žvejybos metu privalo su savimi turėti galiojantį leidimą žvejoti.

7.  Vienas žvejys žvejoja su ne daugiau kaip dviem meškerėmis (plūdinėmis arba dugninėmis), bendras kabliukų skaičius turi būti ne didesnis kaip 4.

8.  Nepilnamečiams asmenims žvejoti be suaugusių priežiūros griežtai draudžiama.

9.  Pagautą žuvį privaloma laikyti sietelyje arba tinklelyje vandenyje gyvą.

10. Draudžiama statyti tinklus, maudytis, žvejoti kituose tvenkiniuose.

11. Draudžiama šiukšlinti tiek žvejybos vietoje, tiek automobilių stovėjimo aikštelėje, tiek visoje UAB „Daugų žuvis“ tvenkinių teritorijoje. Žvejybos vieta paliekama sutvarkyta.

12. Draudžiama pjauti, kirsti ar laužyti medžius, teršti vandenį, kūrenti laužus (ugnis gali būti kūrenama pačių atsigabentuose griliuose tam skirtose vietose suderinus su atsakingu UAB „Daugų žuvis“ darbuotoju).

13  Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, triukšmauti, garsiai leisti muziką.

14. Grubių Komercinės žvejybos taisyklių pažeidimų atveju apsaugos darbuotojai kviečia policiją, pažeidėjai baudžiami įstatymų numatyta tvarka.

15. Komercinės žvejybos kainos bei leistinos pasiimti su savimi žuvies kiekiai bei rūšys nustatomi atskiru UAB „Daugų žuvis“ Generalinio direktoriaus įsakymu.